Trung Tâm Anh Ngữ-Việt Âu Mỹ

Chủ đầu tư : Anh Cả, Chị Trang

Địa chỉ: xxx/xx Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12, Tp.HCM.

Hạng Mục : THiết kế mặt tiền + Nội thất Sãnh Đón. 

Thời gian hoàn thành : Tháng 3/2019.

 


© Copyright 2019-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG DECORLAND . Thiết kế bởi Zozo Web